มทร.สุวรรณภูมิ ลงนามความร่วมมือกับตลาดน้ำ 4 ภาค (พัทยา) แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ งานวิจัย บริการวิชาการสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ คุณวะริดา แซ่อึ้ง กรรมการบริหารบริษัทตลาดน้ำ 4 ภาค (พัทยา) จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ระหว่าง มหาวิทยาลัย กับ บริษัท โดยมี อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี
.
ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร มทร.สุวรรณภูมิ คุณมนัส มีพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยทีมงานบริษัทตลาดน้ำ 4 ภาค (พัทยา) จำกัด และดร.โรจนศักดิ แสงธศิริวิไล เลขาธิการองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี พร้อมทั้งเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
.
ธนัชพร ปานเนาว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รายงาน