TotalSoundMagazine EP35 เลือกซื้อไมโครโฟนคาราโอเกะ ตอน 2

#TotalSoundMagazine EP35 เลือกซื้อไมโครโฟนคาราโอเกะ ตอน 2
.
ดำเนินรายการโดย โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์ www.totalsoundmag.com
.
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ [29 พฤศจิกายน 2563] 00.00-00.30 น.
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #sound