TwoToneTalk l โรคร้ายที่มากับการนอนไม่พอ

TwoToneTalk l โรคร้ายที่มากับการนอนไม่พอ
.
เนื่องจากตัวผู้ดำเนินรายการเองที่ในช่วงนี้มีเวลาพักผ่อนหลับนอนน้อยอย่างต่อเนื่อง เหตุจากภาระงานที่รุงรัง ซึ่งก็คงไม่แตกต่างจากคุณผู้ฟังที่ทำงานอยู่ท่ามกลางสภาวะสังคมในปัจจุบัน สังคมที่เร่งรีบ สภาพเศรษฐกิจ และความเครียด ทำให้การพักผ่อนอาจไม่เพียงพอ ซึ่งรู้หรือไม่ว่า การนอนน้อยส่งผลเสียอย่างไรกับชีวิตเราบ้าง รวมถึงพฤติกรรมตรงข้ามอย่างการนอนเยอะเกินไป สร้างปัญหาสุขภาพอะไรให้เราได้บ้าง รายการในสัปดาห์นี้จึงอยากชวนมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการนอนน้อย และนอนเยอะเกินไป รวมถึงแนวทางแก้ไข เพื่อให้การนอนกลายเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดและปลอดภัยสำหรับเราทุกคน
.
ดำเนินรายการโดย อ.พลอย ศรีสุโร และ อ.ตปากร พุธเกส
.
ออกอากาศ [1 ธันวาคม 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio