มรดกไทย l การไหว้สักการะท้าวมหาพรหมเพื่อความโชคดี

#มรดกไทย l ช่วงมรดกเพลงไทย นำเสนอเพลง “ส.ค.ส”
มรดกวิถีไทย การไหว้สักการะท้าวมหาพรหมเพื่อความโชคดี มีสุข
มรดกภูมิปัญญาไทย ข้อห้ามและความเชื่อต่างๆที่เราคุ้นเคยในสังคมไทย
มรดกทางภาษา หลักการสำคัญของการอวยพรในโอกาสต่างๆ
.
ดำเนินรายการโดย อ.สมพงษ์ บุญหนุน
ออกอากาศ[31 ธันวาคม 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #มรดกไทย #FM895