FaceTheFact l สวัสดีปีใหม่ ดนตรีชุบชูใจให้เบิกบาน

#FaceTheFact l สวัสดีปีใหม่ ดนตรีชุบชูใจให้เบิกบาน
.
1.กิจกรรมดนตรีบำบัดของ มหาวิทยาลัยนเรศวร การจัดดนตรีบำบัดให้ผู้สูงวัย ของ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับ ชุมชน คือ อบต. ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยตัวแทนของ อบต. จัดกลุ่มผู้สูงวัยเข้าร่วมโครงการ โดยผ่านกิจกรรมของ 3 คณะ ในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์, และ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยบูรณาการกิจกรรม ออกมาเป็น ร้อง รำ ทำเพลง และได้รับความรู้ด้านสุขภาพ รวมทั้งการดูแล สุขอนามัย ผลของการจัดกิจกรรม ได้รับการตอบรับจากผู้สูงวัยในระดับดีมาก เพราะ รู้สึกสนุก มีชีวิตชีวา และทำให้ผู้สูงวัยมีกำลังใจที่จะดูแลตัวเองอย่างถูกวิธี ข้อมูลจาก www.nu.ac.th
.
2.วงไอดอลหญิงสัญชาติญี่ปุ่น KBG 84 จากโอกินาวา เรื่องราวของวงไอดอลหญิงสัญชาติญี่ปุ่น KBG 84 ซึ่งย่อมาจาก Kohamajima oBanchan Gasshodan ซึ่งแปลว่า คุณยายผู้ขับร้องเพลงบนเกาะโคฮามาจิมา ที่เป็นส่วนหนึ่งของเกาะโอกินาวา และสมาชิกในวงอายุเฉลี่ย 84 ปี จึงเป็นเลขที่อยู่ต่อท้ายชื่อวง วง KBG84 ได้เคยเปิดการแสดงที่ โตเกียว และ โอซากา ในปี 2013 ได้รับรางวัล Suntory Prize สาขากิจกรรมด้านวัฒนธรรมและชุมชน ในปัจจุบันทางวงมีสมาชิกมากกว่า 40 คน และยังรับสมัครอยู่เรื่อยๆ ข้อมูลจาก www.younghappy.com
.
ดำเนินรายการโดย ผศ.สุภาพร แพรวพนิต และ ดร.ภัสสร สังข์ศรี
.
ออกอากาศ[ 1 มกราคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #Facethefact #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ผู้สูงวัย #ผู้สูงอายุ #รู้ต่างวัย