สภากาชาดไทย วอนคนไทยสุขภาพดี บริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย

RMUT TALK l สภากาชาดไทย วอนคนไทยสุขภาพดี บริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย

สัมภาษณ์ คุณปิยนันท์ คุ้มครอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
.
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอรับบริจาคโลหิตอย่างเร่งด่วน ชี้สถานการณ์การระบาด COVID-19 Wave 2 ทำให้โลหิตขาดแคลนเข้าขั้นวิกฤติทั่วประเทศ
จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 Wave 2 ขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ โดยเฉพาะในโรงพยาบาลใหญ่ๆ หลายแห่ง ที่ต้องทำการรักษาด้วยการผ่าตัดให้ผู้ป่วย รวมทั้งผู้ป่วยเด็ก โรคเลือด อาทิ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ฮีโมฟีเลีย ที่ต้องใช้เลือดในปริมาณมากและต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 340 แห่ง มีความต้องการเลือดสูงมากแต่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ไม่สามารถจ่ายเลือดให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากผู้บริจาคโลหิตมีจำนวนลดลงทุกแห่งทั่วประเทศ หน่วยงานยกเลิกการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
.
เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาด และสถาบันการศึกษาปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ ส่งผลให้มีปริมาณโลหิตบริจาควันละ 700 – 900 ยูนิต เท่านั้น ลดลงมากถึงร้อยละ 50
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600 – 99 ต่อ 1760