จิตวิทยากับครูยุ้ย l การใช้ความคิดเชิงบวกของพ่อกับแม่ปรับพฤ ติกรรมลูก

#จิตวิทยากับครูยุ้ย l การใช้ความคิดเชิงบวกของพ่อกับแม่ปรับพฤ
ติกรรมลูก
.
ดำเนินรายการโดย ธีรวดี ยิ่งมี
Teeravadee Yingmee
และ ผศ.ณัฏฐพงศ์ ชูทัย
.
ออกอากาศ [14 มกราคม 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #จิตวิทยากับครูยุ้ย #FM895