มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน l โครงการปั่นนักศึกษาสู่นวตกร

#มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน l- สรุปรายการข่าวมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนในรอบปี 2563
– นำเสนอประกาศ Covid-19 ฉบับที่ 13-14
– รายงานข่าว โครงการปั่นนักศึกษาสู่นวตกร
– ประกาศการงดให้บริการสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัย
– ไส้อั่วจากหัวปลี
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมช่องทางใดบ้าง
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก)
39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
02 549 4030
.
ดำเนินรายการโดย สุพจน์ ลานนท์
.
ออกอากาศ[14 มกราคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio#FM895