สุขอาสา l Ranger Rider สู้โควิด ปั้น ปิ่นโตปันสุข

#สุขอาสา l จ.สมุทรปราการ รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
// Ranger Rider สู้โควิด ปั้น ปิ่นโตปันสุข
// อยู่บ้านก็ทำความดีได้ ร่วมกิจกรรม จิตอาสา ทำได้จากที่บ้าน
.
ดำเนินรายการโดย ณัฐพล ดีอุต
.
ออกอากาศ[15 มกราคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio
#สุขอาสา #เราทำความดีด้วยหัวใจ #อาสา #จิตอาสา #อาสาสมัคร #คิดอาสา #คนอาสา #ภารกิจจิตอาสา #ยิ่งให้ยิ่งได้