มุมมองข่าว l “จีน-เนปาล” ประกาศความสูงใหม่ ยอดเขาเอเวอเรสต์

#มุมมองข่าว l “จีน-เนปาล” ประกาศความสูงใหม่ ยอดเขาเอเวอเรสต์
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[ 19 มกราคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี