คณะผู้บริหาร มทร.กรุงเทพ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ดร.ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วย อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี และ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน เนื่องจากทรงประสบอุบัติเหตุ ทรงล้มระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกายตามปกติในเวลาเช้า เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
.
ฐิติรัตน์ แสงบุญเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รายงาน