เพลินภาษานานาสาระ l ฝากซื้อ – ซื้อฝาก มารยาทในการฝากซื้อของ

#เพลินภาษานานาสาระ l ฝากซื้อ – ซื้อฝาก มารยาทในการฝากซื้อของ
.
ฝากซื้อ – ซื้อฝาก มารยาทในการฝากซื้อของ ประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่ หลายท่านที่เดินทางไปเที่ยว ไปเรียน ไปศึกษาอาจจะเจอปัญหาเช่นนี้กันเยอะ / การกินทิ้งกินขว้าง การมีสำนึกต่อส่วนรวม
.
ดำเนินรายการโดย
อาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล
Sopon Satornsumritpol
อาจารย์ประจำสาขาภาษาตะวันออกคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
.
ออกอากาศ[ 20 มกราคม 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #วิทยุราชมงคล #เพลินภาษานานาสาระ