มทร.ธัญบุรี ให้บริการ Telemedicine ปรึกษากับแพทย์แผนไทยประยุกต์วิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ ผ่าน VDO Call

RMUT TALK l มทร.ธัญบุรี ให้บริการ Telemedicine ปรึกษากับแพทย์แผนไทยประยุกต์วิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ ผ่าน VDO Call

สัมภาษณ์ อ.ศิริกันยา สยมภาค
รองหัวหน้าสถานพยาบาลแพทย์แผนไทยประยุกต์ มทร.ธัญบุรี

สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มทร.ธัญบุรี – ศูนย์รังสิต ให้บริการ Telemedicine ปรึกษากับแพทย์แผนไทยประยุกต์วิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ ผ่าน VDO Call สำหรับผู้ป่วยและญาติที่ไม่สะดวกมารับบริการ ณ สถานพยาบาลฯ สามารถรับคำปรึกษาได้ทุกเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และหากไม่สะดวกมารับยา เราส่งยาถึงบ้าน
การให้คำแนะนำและบริการทางการแพทย์แผนไทยนี้ เป็นไปในกรอบจำกัดตามข้อมูลที่แพทย์แผนไทยประยุกต์วิชาชีพได้รับจากผู้รับบริการ และอาจไม่ได้จัดว่าเป็นการวินิจฉัยทางการแพทย์ และไม่สามารถให้บริการในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ต้องการการรักษาทางการแพทย์เร่งด่วน เริ่มให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 30 กันยายน 2564 สอบถามเพิ่มเติมโทร 080 356 1017 หรือ 02 592 1991