มรดกไทย lการเลือกใช้ผ้าไทยในโอกาสต่างๆ

#มรดกไทย l ช่วงมรดกเพลงไทย นำเสนอเพลง “ลมจ๋า”
มรดกภูมิปัญญาไทย ลักษณะของผ้าไทยชนิดต่างๆ
มรดกวิธีไทยการเลือกใช้ผ้าไทยในโอกาสต่างๆ และบทกลอนสอนใจ
.
ดำเนินรายการโดย อ.สมพงษ์ บุญหนุน
ออกอากาศ[21 มกราคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #มรดกไทย #FM895