สุขอาสา l สภากาชาด ขอรับบริจาคเลือดด่วน รพ.ขาดเลือดเข้าขั้นวิกฤต

#สุขอาสา l สุขที่ได้ให้
// สังคมจะน่าอยู่…เพียงแค่ทุกคนลงมือทำเพื่อหวังให้ผู้อื่นมีความสุข
// ยกย่อง’พ่อค้าร้านโจ๊กนักบุญ เปิดกินฟรีส่งท้ายปี-สู้ภัยโควิด
// สภากาชาด ขอรับบริจาคเลือดด่วน รพ.ขาดเลือดเข้าขั้นวิกฤต
.
ดำเนินรายการโดย ณัฐพล ดีอุต
.
ออกอากาศ[22 มกราคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio
#สุขอาสา #เราทำความดีด้วยหัวใจ #อาสา #จิตอาสา #อาสาสมัคร #คิดอาสา #คนอาสา #ภารกิจจิตอาสา #ยิ่งให้ยิ่งได้