SME CHAMPION l เรียนรู้พัฒนาการจาก 3 ร้านอาหารชื่อดัง เติบโต-เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัยและตลาด?

SME CHAMPION l เรียนรู้พัฒนาการจาก 3 ร้านอาหารชื่อดัง เติบโต-เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัยและตลาด?

ในช่วง SME TALK วันนี้คุยกับ อ.ชานนท์​ มหาสิงห์ Director Co-Founder, WCN Food Academy

[22 มกราคม 2564] เวลา 14.20-14.30 น. ติดตามบทวิเคราะห์จาก อ.ชานนท์ มหาสิงห์ ได้ทุกวันศุกร์ ทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี ดำเนินรายการโดย และปิยะพงษ์ เคนทวาย