เป็นเรื่องเป็นราว l การยางประเทศไทย มุ่งลงทุนปี 64 อุตสาหกรรมถุงมือยาง รับไม้ต่อ New normal

#เป็นเรื่องเป็นราว l การยางประเทศไทย มุ่งลงทุนปี 64 อุตสาหกรรมถุงมือยาง รับไม้ต่อ New normal
– ออสเตรเลีย แก้ไขเนื้อเพลงชาติ ยอมรับชนเผ่าอะบอริจิน
.
ดำเนินรายการโดย วัชรินทร์ คันทะชา เล่าเป็นเรื่อง
.
ออกอากาศ [3 กุมภาพันธ์ 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง#เป็นเรื่องเป็นราว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #การยาง #ลงทุน #ถุงมือยาง #Newnormal #ออสเตรเลีย #อะบอริจิน