TwoToneTalk l ของรักของข้า

#TwoToneTalk l ของรักของข้า
.
ด้วยสถานการณ์โรคระบาดที่เข้ามาบังคับให้พวกเราต้องเข้าสู่สถานการณ์ข้าวยากหมากแพง บางคนตกงานทำให้สถานการณ์ย่ำแย่ซ้ำซ้อนไปอีก ในยุคที่เงินทองเป็นของหายาก การสร้างรายได้จากการนำของสะสมหรือของรักเก่าเก็บเอาออกมาขาย หรือประมํลก็อาจเป็นหนทางหนึ่งในการสร้างรายได้ในช่วงนี้ รายการในตอนนี้จึงอยากชวนคุณผู้ฟังมาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับของรักของเล่นในวัยเด็กที่อาจเปลี่ยนเป็นทุนทรัพย์ในยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองเช่นนี้ก็
.
ดำเนินรายการโดย อ.พลอย ศรีสุโร และ อ.ตปากร พุธเกส
.
ออกอากาศ [ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio