FOODDELIVERY l รู้จัก อย. ให้มากขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค

#FOODDELIVERY l รู้จัก อย. ให้มากขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค
// เลือกสินค้าปลอดภัยด้วยตรา อย.
//ผักสุกหรือผักสด เลือกอย่างไรให้ได้ประโยชน์ // โรคร้ายที่มากับการ กินดิบ
// เปิดหม้อผักกาดขาวห่อหมู เมนูจากผักกาดขาว อร่อยย่อยง่ายไม่จำเจ
.
ดำเนินรายการโดย ณัฐพล ดีอุต
.
ออกอากาศ[ 15 กุมภาพันธ์ 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง#FOODDELIVERY #อาหาร #โภชนาการ #นวัตกรรมด้านอาหาร #ผัก #โภชนาการที่ดี #อย.