มุมมองข่าว l VinFast ผู้ผลิตรถยนต์จากเวียดนามเตรียมบุกตลาดสหรัฐอเมริกาด้วยรถยนต์ไฟฟ้าล้วน

#มุมมองข่าว l VinFast ผู้ผลิตรถยนต์จากเวียดนามเตรียมบุกตลาดสหรัฐอเมริกาด้วยรถยนต์ไฟฟ้าล้วน
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[ 16 กุมภาพันธ์ 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี