มรดกไทย l เสน่ห์และความเชื่อเกี่ยวกับพระธาตุแช่แห้ง

#มรดกไทย l ช่วงมรดกเพลงไทย นำเสนอเพลง “ถ้าเรารักกัน”
มรดกวิถีไทย ที่มาและความหมายของสัญญาลักษณ์ประจำจังหวัดน่าน พระธาตุแช่แห้งบนหลังโคอุสุภราช
มรดกภูมิปัญญาไทย เสน่ห์และความเชื่อเกี่ยวกับพระธาตุแช่แห้ง

.
ดำเนินรายการโดย อ.สมพงษ์ บุญหนุน
.
ออกอากาศ[18 กุมภาพันธ์ 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #มรดกไทย #FM895