สุขอาสา l โครงการปันกัน ปันอะไรได้บ้าง

#สุขอาสา l ตู้รับซื้อขยะ เปลี่ยนขยะเป็นเงิน นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564
// ปันกัน สังคมแห่งการแบ่งปัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์
// โครงการปันกัน ปันอะไรได้บ้าง
.
ดำเนินรายการโดย ณัฐพล ดีอุต
.
ออกอากาศ[19 กุมภาพันธ์ 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio
#สุขอาสา #เราทำความดีด้วยหัวใจ #อาสา #จิตอาสา #อาสาสมัคร #คิดอาสา #คนอาสา #ภารกิจจิตอาสา #ยิ่งให้ยิ่งได้