FaceTheFact l คุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

#FaceTheFact l คุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
.
ข้อมูลจาก น.พ. สันต์ ใจยอดศิลป์ wellnesswecare
กล่าวว่าชีวิตที่มีคุณภาพคือชีวิตที่มีจิตใจเบิกบานและสร้างสรรค์
มีวิธีตรวจสอบดังนี้
.
1. อยู่คนเดียวได้
2. เดินทางด้วยตัวเอง
3. จัดการเรื่องอาหารได้
4. ไปจ่ายตลาด ซื้อของเองได้
5. จัดการที่อยู่ของตัวเองได้
6. จัดยาให้ตัวเองได้
7. บริหารการเงินด้วยตัวเอง
ถ้าศักยภาพข้อใดข้อหนึ่งลดลง วิธีแก้ไขเบื้องแรกคือ ควรออกกำลังการที่เหมาะสมกับตัวเอง
ถ้าปฏิบัติได้เช่นนี้ชีวีจะปลอดภัย ไร้ความทุกข์อย่างแน่นอน
ข้อมูลจาก หนังสืออายุเป็นเพียงตัวเลข ของศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สสส.
.
แนะนำวิธีการออกกำลังกายแบบที่เหมาะสมกับผู้ใหญ่ดังนี้
1. เดินหรือวิ่งช้าๆ
2. ทำการบริหาร
3. ว่ายน้ำหรือเดินในน้ำ
4. ขี่จักรยาน
5. รำมวยจีน
6. โยคะ
.
เคล็ดลับการออกกำลังกายมีดังนี้
1. ออกกำลังการจากช้าไปเร็ว
2. สวมรองเท้าพร้อมถุงเท้าที่เดินสบายๆ
3. เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับสุขภาพ
4. กิจกรรมควรทำต่อเนื่อง 10-15 นาที
5. เลือกกิจกรรมที่รู้สึกผ่อนคลายมากกว่าตึงเครียด
6. ถ้ารู้สึกเวียนหัว ตามัว หูอื้อ เจ็บหน้าอก ต้องหยุดออกกำลังกาย
7. ควรมีคนร่วมออกกำลังกายด้วย
ดำเนินรายการโดย ผศ.สุภาพร แพรวพนิต และ ดร.ภัสสร สังข์ศรี
.
ออกอากาศ[ 19 กุมภาพันธ์ 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #Facethefact #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ผู้สูงวัย #ผู้สูงอายุ #รู้ต่างวัย