เพลินภาษานานาสาระ l สำนวนและคำประพันธ์ที่เกี่ยวกับส้วม

#เพลินภาษานานาสาระ l สำนวนและคำประพันธ์ที่เกี่ยวกับส้วม
.
ส้วม ความหมายและประวัติความเป็นมา
/ ลักษณะของส้วมจีน
/ สำนวนและคำประพันธ์ที่เกี่ยวกับส้วม
.
ดำเนินรายการโดย
อาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล
Sopon Satornsumritpol
อาจารย์ประจำสาขาภาษาตะวันออกคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
.
ออกอากาศ[ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #วิทยุราชมงคล #เพลินภาษา