สุขอาสา l ความสุขของ “การบริจาคโลหิต”

#สุขอาสา l ความสุขของ “การบริจาคโลหิต”
// หนูน้อยเก็บขยะ ต้นแบบจิตอาสาหัวใจรักษ์โลก
// ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพกร
.
ดำเนินรายการโดย ณัฐพล ดีอุต
.
ออกอากาศ[26 กุมภาพันธ์ 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio
#สุขอาสา #เราทำความดีด้วยหัวใจ #อาสา #จิตอาสา #อาสาสมัคร #คิดอาสา #คนอาสา #ภารกิจจิตอาสา #ยิ่งให้ยิ่งได้