FaceTheFact l ฟิตร่างกายห่างไกลโรค

#FaceTheFact l ฟิตร่างกายห่างไกลโรค
.
นำเสนอข้อมูลของของ ดร.นพ. พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย ได้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายไว้ดังนี้ จากสถิติของผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จะล้มอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอายุมากกว่า 80 ปีขึ้นไปจะล้มเพิ่มขึ้นอีก 50 % และยังเกิดภาวะล้มซ้ำเพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งส่งผลภาวะกระดูกพรุนและกระดูกหัก 3.5 % คุณหมอจึงให้คำแนะนำระดับการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย คือ ออกกำลังกายระดับปานกลาง 75-150 นาที/สัปดาห์ ออกกำลังกายอย่างหนัก 2 วัน/สัปดาห์ และออกกำลังกายเพื่อสร้างสมดุลของร่างการ 3 วัน/สัปดาห์ เพื่อให้เป็นการพัฒนาระบบการหายใจและการไหลเวียนของโลหิต พัฒนากล้ามเนื้อ และการออกกำลังการจะลดภาวะซึมเศร้า และสมองเสื่อม
ข้อคิดเพิ่มเติมจากคุณหมออีก 3 ท่าน สำหรับการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัย ซึ่งให้วิธีการที่ตรงกัน คือ คุณหมอ เฉก ธนะศิริ, คุณหมอ Hinohara, และ คุณหมอ ปิยะ ปิ่นศรศักดิ์ จาก รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ให้ข้อมูลที่ตรงกัน คือ 1. อาหารให้หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ใหญ่ ให้ทานพวก กุ้ง หอย ปู ปลา 2. การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง สิ่งที่เป็นปัญหาและไม่ประสบความสำเร็จสำหรับผู้สูงวัยที่มีน้ำหนักเกิน คือการไม่ตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังจึงส่งผลต่อสุขภาพ ทำให้เจ็บป่วย
ข้อมูลจาก เว็บไซด์ Thaihealth.or.th และ รายการคุยเพลินเมืองไทย
.
ดำเนินรายการโดย ผศ.สุภาพร แพรวพนิต และ ดร.ภัสสร สังข์ศรี
.
ออกอากาศ[ 26 กุมภาพันธ์ 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #Facethefact #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ผู้สูงวัย #ผู้สูงอายุ #รู้ต่างวัย