ที่นี่RMUT l มทร.ธัญบุรี ประดิษฐ์ตู้ฆ่าเชื้อโควิด-19 ด้วยรังสี UV-C ใช้ในมหาวิทยาลัย

#ที่นี่RMUT l- อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มทร.ธัญบุรี ประดิษฐ์ตู้ฆ่าเชื้อโควิด-19 ด้วยรังสี UV-C ใช้ในมหาวิทยาลัย
– อาจารย์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา รับรางวัลเสมาพิทักษ์ ประจำปี 2563
– “มทร.สุวรรณภูมิ” เปิดหมู่บ้านไฮเทค อัพเกรดเลี้ยงปลาช่อนครบวงจร “บ้านห้วยคันแหลน”
.
ออกอากาศ[28 กุมภาพันธ์ 2564 ] ดำเนินรายการโดย ดาริสา ตระกูลเง็ก
ติดตามรับฟังได้ทาง#ที่นี่RMUT #ราชมงคล #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #โควิด #Covid19 #วิศวกรรมเครื่องกล #เสมาพิทักษ์ #หมู่บ้านไฮเทค #บ้านห้วยคันแหลน