สภากาชาด บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคเลือดกว่า 5 แสนราย ทั่วประเทศ

RMUT TALK I สภากาชาด บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคเลือดกว่า 5 แสนราย ทั่วประเทศ

สัมภาษณ์ รศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล
สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
ผู้ป่วยโรคเลือด !!! ธาลัสซีเมีย รอเลือดกว่า 5 แสนรายทั่วประเทศ หากไม่ได้รับโลหิตจะมี ภาวะซีด อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย จำเป็นต้องได้รับโลหิตทุก 3-4 สัปดาห์ ครั้งละ 1-2 ยูนิต (ถุง) ในช่วงโควิด-19 มีผู้ป่วยประสบปัญหาในการรอรับโลหิตบางรายต้องเลื่อนการรับเลือดออกไป ส่งผลทำให้คุณภาพชีวิตจะลดลง เพราะผู้ป่วยต้องใช้เลือดเป็นประจำทุกเดือน
สำหรับผู้ที่มีสุขภาพดี สามารถบริจาคโลหิต ต่อชีวิตผู้ป่วยโรคเลือดทั่วประเทศ พร้อมรับของที่ระลึกชิ้นพิเศษ สายคล้องหน้ากาก “𝗚𝗶𝘃𝗲 𝗕𝗹𝗼𝗼𝗱 𝗦𝗮𝘃𝗲 𝗟𝗶𝘃𝗲𝘀” แทนคำขอบคุณจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ตั้งแต่วันนี้ – 12 มีนาคม 2564