มุมมองข่าว l “สิงคโปร์” ปูทางสู่เทคฮับ เปิดตัว Tech.Pass ให้วีซ่าทำงานเเบบใหม่

#มุมมองข่าว l “สิงคโปร์” ปูทางสู่เทคฮับ เปิดตัว Tech.Pass ให้วีซ่าทำงานเเบบใหม่ ดึง “หัวกะทิไอที” จากทั่วโลก
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[ 2 มีนาคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี