เป็นเรื่องเป็นราว l นาโนเทค-เอเทค ส่งแผ่นกรองอากาศต้านรา-แบคทีเรีย ตอบโจทย์มลภาวะทางอากาศ

#เป็นเรื่องเป็นราว l – นาโนเทค-เอเทค ส่งแผ่นกรองอากาศต้านรา-แบคทีเรีย ตอบโจทย์มลภาวะทางอากาศ
– แอสตร้าเซเนก้า เตรียมส่งมอบวัคซีนโควิดเพิ่ม พร้อมยกระดับการผลิตในยุโรป
– EU สั่งคุมวัคซีนโควิด-19 อาจกระทบ 100 ประเทศทั่วโลก
.
ดำเนินรายการโดย วัชรินทร์ คันทะชา เล่าเป็นเรื่อง
.
ออกอากาศ [3 มีนาคม 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง#เป็นเรื่องเป็นราว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #นาโนเทค #เอเทค #แผ่นกรองอากาศ #แอสตร้าเซเนก้า #วัคซีนโควิด #โควิด #COVID19 #EU