มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดพื้นที่จำหน่ายกุ้ง ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย คณะอนุกรรมการตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ COVID-19 และ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสรรพื้นที่บริเวณด้านหน้า Mini BigC สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายกุ้งก้ามกราม ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสุพรรณบุรี หลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเกษตรกรได้นำกุ้งสดมาจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด พร้อมมีบริการปรุงสุกเพื่อความสะดวกในการนำไปบริโภค ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยในการเลือกซื้อกุ้งสดไปบริโภคเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
.
ฐิติรัตน์ แสงบุญเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รายงาน