Check 4 Drive I EP.17 ระบบช่วยเตือนและเบรกก่อนชนด้านหน้า จะทำงานตอนไหน

Check 4 Drive I EP.17 – ระบบช่วยเตือนและเบรกก่อนชนด้านหน้า จะทำงานตอนไหน

ระบบช่วยเตือนและเบรกก่อนชนด้านหน้า เป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับประเทศไทย ระบบนี้จะทำงานเมื่อรถยนต์ของท่านเข้าใกล้รถคันหน้ามากเกินไป ระบบจะส่งสัญญาณให้ท่านรู้ในรูปแบบไฟสัญญาณบนหน้าปัด หรือเป็นสัญญาณเสียง คอมพิวเตอร์จะตัดกำลังของเครื่องยนต์ เพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเบรกรถ หยุดรถได้ไวขึ้นกว่าปกติ. จากการที่ระบบจะเพิ่มแรงดันเบรกให้มากขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือถ้าชนก็จะช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยลง อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่สำหรับผู้ขับขี่รถ ควรศึกษาเงื่อนไขการทำงานของระบบดังกล่าวในคู่มือประจำรถของท่าน

———————-
คลังความรู้ยานยนต์ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
เช็คความพร้อมทั้งคุณและรถ ไขข้อข้องใจทุกปัญหารถยนต์

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมยานยนต์
ดร.นพดล กลิ่นทอง และวัชรินทร์ คันทะชา

ทุกวันอาทิตย์ 8.00 น. ทาง FM 89.5 MHz
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี
ทันสมัย เข้าใจรถ เข้าใจคุณ