มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดพื้นที่ให้เขตสาทรตรวจโควิดเชิงรุก

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับการประสานจากสำนักงานเขตสาทร ขอพื้นที่มหาวิทยาลัยในการตรวจโควิดเชิงรุกให้กับประชน มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญต่อนโยบายควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 และคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ จึงได้สนับสนุนพื้นที่มหาวิทยาลัยให้ทางสำนักงานเขตสาทร จัดตั้งหน่วยบริการตรวจโควิด 19 เชิงรุก โดยตั้งเป้าตรวจ 500-800 คนต่อวัน
.
ทั้งนี้ ประชาชนที่เข้าเกณฑ์สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด 19 สามารถเข้ารับบริการตรวจได้ที่ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2564 โดยการตรวจจากทีมแพทย์โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ทางสำนักงานเขตสาทรได้แบ่งโซนการเข้ารับการตรวจโดยเฉพาะ และจะมีการใช้น้ำยาทำความสะอาดทำความสะอาดเก้าอี้และบริเวณจุดที่สัมผัสร่วมกันตลอดเวลา
.
ฐิติรัตน์ แสงบุญเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รายงาน