FaceTheFact l ส่อง 6 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย จากทั่วโลก

#FaceTheFact l ส่อง 6 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย จากทั่วโลก
.
1. ญี่ปุ่น จัดกิจกรรมชื่อ “ตั๋วเวลาความดี” คือระบบที่ใช้นัดเวลาในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน โดยประชาชนเก็บสะสมชั่วโมงที่ดูแลผู้สูงอายุเอาไว้แลกในวันที่ตัวเองกลายเป็นผู้สูงอายุ
2. เนเธอร์แลนด์ จัดกิจกรรม “อาสาสมัครนักศึกษา” คือให้นักศึกษามาอาศัยในบ้านพักคนชราเป็นเวลา 30 ชั่วโมงต่อเดือน เพื่อแลกกับการได้อยู่ห้องเช่าฟรี
3. เยอรมัน จัดกิจกรรม “บ้านพักคนชราล้ำสมัย” ทำโดยสร้างบ้านพักคนชราอยู่ข้างๆโรงเรียนอนุบาลที่มีสนามหญ้าเป็นพื้นที่ส่วนกลาง แล้วจัดให้คนสองวัยได้พบกัน
4. จีน จัดกิจกรรม “มหาวิทยาลัยผู้สูงวัย”มีจุดมุ่งหมายสร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้ผู้สูงวัยเข้ามาร่วมชั้นเรียนต่างๆ เป็นการพัฒนาทักษะที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
5. สวีเดน จัดกิจกรรม “ระบบอาสาสมัครเคลื่อนที่” โดยผู้สูงวัยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปสามารถเรียกใช้บริการได้ตามความต้องการที่จะขอความช่วยเหลือโดยระบบการดูแลเคลื่อนที่ทำให้ผู้สูงวัยยังคงดำรงชีวิตได้อย่างสบายใจ
6. ไทย จัดกิจกรรม “อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน” หรือ อสม. เป็นกลุ่มคนที่ได้รับการฝึกอบรมโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. จะดูแลสุขอนามัยของคนในชุมชนได้อย่างใกล้ชิด ทำให้ผู้สูงวัยในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ข้อมูลจาก https://younghappy.com
ภาพจาก https://www.promotivecare.com
.
ดำเนินรายการโดย ผศ.สุภาพร แพรวพนิต และ ดร.ภัสสร สังข์ศรี
.
ออกอากาศ[ 2 กรกฎาคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #Facethefact #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ผู้สูงวัย #ผู้สูงอายุ #รู้ต่างวัย