Innovation for Life I EP.50 การทำงานกับคน

ช่วง 1

ช่วง 2
Innovation for Life I EP.50 การทำงานกับคน

ดำเนินรายการโดย ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ และ ผศ.ดร.ศรากุล สุโคตรพรหมมี
การทำงานกับคน การทำงานกับคนต่างวัย ร่วมงานได้แบบไม่ต้องทะเลาะ เชื่อว่าใครหลายคนคงเคยประสบปัญหาใน การทำงานกับคนต่างวัย จึงมีวิธีรับมือกับปัญหานี้อย่างมืออาชีพมา อันดับแรกต้องเข้าใจเสียก่อนว่า ในออฟฟิศหนึ่งย่อมประกอบไปด้วยพนักงานที่มีอายุต่างกัน ส่งผลให้เกิดความแตกต่างทางความคิด และทัศนคติในด้านต่างๆ

ทางวิทยุราขชมงคลธัญบุรี FM 89.5MHZ
คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต