Kidsคิด | 4 วิธีฝึกลูกให้มีจิตสาธารณะ

#Kidsคิด | 4 วิธีฝึกลูกให้มีจิตสาธารณะ
.
– ปัญหาการเรียนออนไลน์อะไรบ้างที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และยากต่อการแก้ไข
– อยากให้ลูกมีจิตสาธรณต้องทำอย่างไร หาคำตอบได้ในรายการ Kidsคิด
.
ดำเนินรายการโดย ครูนิลุบล วงศ์จำปา
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
.
ออกอากาศ [11 กรกฎาคม 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio