Kidsคิด | วิธีสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ป้องกันโรคที่มากับหน้าฝน

#Kidsคิด | วิธีสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ป้องกันโรคที่มากับหน้าฝน
.
ในวันที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด19ในประเทศแตะหลักหมื่น มีอาการเครียดกับสถานการณ์จนเกิด panic โดยไม่รู้ตัวหรือไม่ และจะสร้างภูมิคุ้มกันทางจืตใจอย่างไรให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้…ถึงโควิด19จะระบาดอย่างแพร่หลายแต่โรคที่มากับหน้าฝนก็ยังไม่ได้หายไป!!!
.
ดำเนินรายการโดย ครูนิลุบล วงศ์จำปา
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
.
ออกอากาศ [18 กรกฎาคม 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio