สุขอาสา l Blood Challenge บริจาคโลหิตช่วยเพื่อนฝ่าวิกฤติโควิด

สุขอาสา l 4 ศิลปินรังสรรค์ของที่ระลึกการกุศล หารายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ช่วยผู้ป่วยยากไร้
// Blood Challenge บริจาคโลหิตช่วยเพื่อนฝ่าวิกฤติโควิด
.
ดำเนินรายการโดย ณัฐพล ดีอุต
.
ออกอากาศ[ 16 กรกฎาคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio
#สุขอาสา #เราทำความดีด้วยหัวใจ #อาสา #จิตอาสา #อาสาสมัคร #คิดอาสา #คนอาสา #ภารกิจจิตอาสา #ยิ่งให้ยิ่งได้