สุขอาสา l กลุ่มองค์กรกาชาดฯ ขอเชิญส่งผลงานประกวดภาพถ่าย แนวคิด ในวิกฤต มีน้ำใจ

#สุขอาสา l กลุ่มองค์กรกาชาดฯ ขอเชิญส่งผลงานประกวดภาพถ่าย แนวคิด ในวิกฤต มีน้ำใจ
// โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ขอรับบริจาคเพื่อขยายจำนวนเตียง
.
ดำเนินรายการโดย ณัฐพล ดีอุต
.
ออกอากาศ[ 30 กรกฎาคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio
#สุขอาสา #เราทำความดีด้วยหัวใจ #อาสา #จิตอาสา #อาสาสมัคร #คิดอาสา #คนอาสา #ภารกิจจิตอาสา #ยิ่งให้ยิ่งได้