TwoToneTalk l พิกโตแกรม

#TwoToneTalk l พิกโตแกรม
สัญลักษณ์ภาพที่เราเห็นในงานกีฬาของมหามวลชนโลกที่เป็นภาพนิ่ง (อาจมีขยับบ้างเล็กน้อยตามเทคโนโลยีที่พัฒนาไป) แต่ใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งพิกโตแกรมจะมีชีวิตเคลื่อนไหวโลดแล่นอยู่บนหน้าจอโดยเฉพาะในพิธีเปิดโอลิมปิก 2020 + 1 ที่ผ่านมา แล้วพิกโตแกรมมีที่มาที่ไปอย่างไร
รายการในตอนนี้จึงอยากเชิญชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยเกี่ยวกับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของพิกโตแกรมถทษาสัญลักษณ์ที่เล่าเรื่องราวของกีฬาที่กลายเป็นกระแสดังในช่วงข้ามคืน
.
ดำเนินรายการโดย อ.พลอย ศรีสุโร และ อ.ตปากร พุธเกส
.
ออกอากาศ [31 กรกฎาคม 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio