มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง พร้อมคืนเงินค่าเทอมนักศึกษา 50% ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เปิดเผยถึงมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของผู้ปกครองและนักศึกษา ว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เห็นชอบตรงกันที่จะดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่ง 9 ราชมงคล จะไปบริหารการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ให้เป็นไปตามนโยบายของ อว. โดยการปรับลดค่าเทอม 50% ตามประกาศในครั้งนี้ จะมีการแบ่งสัดส่วนจากเงินสนับสนุนของ อว. 30% และอีก 20% เป็นส่วนของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ที่ผ่านมา มทร. หลายแห่งได้มีการลดค่าเล่าเรียนไปแล้ว 10% ดังนั้นจึงเหลืออีกเพียง 10% ที่ต้องดำเนินการเพิ่ม ในส่วนของ มทร.ธัญบุรีนั้น ได้มีการปรับลดค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปแล้ว 10% ตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 1 จึงเหลือที่ต้องคืนอีก 10% โดยจะใช้งบประมาณในส่วนนี้ประมาณ 43 ล้านบาท ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้ามาเรียนใหม่นั้น ยังไม่มีการลดค่าเล่าเรียนให้แต่อย่างใด เนื่องจากมีการรับนักศึกษาโควตาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาและสถานการณ์โควิด-19 ในขณะนั้น มีการประเมินเบื้องต้นว่าจะสามารถจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยได้ จึงมีการเก็บค่าเล่าเรียนแบบเต็มจำนวนและจากประกาศในครั้งนี้ จะมีการคืนเงินตามหลักเกณฑ์เช่นกัน ซึ่งการคืนค่าเล่าเรียนทั้งหมด มหาวิทยาลัย จะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด เมื่อได้รับงบประมาณจัดสรรจาก อว.
.
ณัฐพล ดีอุต วิทยุราชมงคลธัญบุรี รายงาน