กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี แจ้งนักศึกษาใหม่และนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศ เข้าร่วมการปฐมนิเทศออนไลน์ รอบเก็บตก 7-8 ส.ค.64

ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แจ้งนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 และนักศึกษาทุกชั้นปีที่ยังไม่ผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ทุกคณะ เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รอบเก็บตก ผ่านทางระบบ dlearn ในวันที่ 7 -8 สิงหาคม 2564 โดยสามารถเข้าสู่ระบบได้ 2 ช่องทาง คือ 1.ล็อกอินทางโปรแกรม dlearn ด้วยรหัสนักศึกษาไม่ใส่ – พาสเวิร์ด 6 เลขท้ายของบัตรประจำตัวประชาชน และ 2.ล็อกอินทางเว็บไซต์ dlearn.rmutt.ac.th สำหรับใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยกำหนด Enrolment Key คือ Gui-780864 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี 0-2549-3024 ถึง 25 หรือเว็บไซต์ www.sd.rmutt.ac.th
.
ณัฐพล ดีอุต วิทยุราชมงคลธัญบุรี รายงาน