มุมมองข่าว l เปิดงานวิจัยธนาคารกลางอังกฤษ Work From Home เป็นเรื่องดี ถ้ามีเวลาเข้าออฟฟิศบ้าง

มุมมองข่าว l เปิดงานวิจัยธนาคารกลางอังกฤษ Work From Home เป็นเรื่องดี ถ้ามีเวลาเข้าออฟฟิศบ้าง
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[ 2 สิงหาคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี