มทร.ล้านนา เชียงราย มอบสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในการตรวจและรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 แก่โรงพยาบาลแม่ลาว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา เชียงราย มอบสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในการตรวจและรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ให้กับโรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยมีผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมอบให้แก่โรงพยาบาล
.
อาจารย์พิเชษฐ์ กันทะวัง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า “ในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้มอบตู้ความดันบวกสำหรับตรวจเชื้อโควิด-19 (Swab Test) ห้องความดันลบและบวกสำหรับห้องตรวจ โดยได้พัฒนาระบบภายในห้องจนมีองค์ประกอบครบตามมาตรฐานของคลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ARI Clinic) และชุดล้อเข็นหลอดฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV- C สำหรับทำความสะอาดห้องพักผู้ป่วยโควิด เพื่อใช้ตรวจผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์”
.
ผลงานทั้งหมดนี้ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ภายใต้การควบคุมและแนะแนวการทำงานจากคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลแม่ลาว โดยจะสามารถช่วยเหลือประชาชนเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 รวมถึงกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิด ซึ่งโรงพยาบาลแม่ลาวเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสนามของจังหวัดเชียงราย และเป็นโรงพยาบาลที่รองรับผู้ป่วยต่างด้าวที่ติดเชื้อโควิด 19 ด้วย
.
ธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล วิทยุราชมงคลล้านนา รายงาน