SME CHAMPION l ความร่วมมือ ระหว่าง สมาพันธ์เอสเอ็มอี​ไทย​จังหวัด​สกลนคร​ กับ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

SME CHAMPION l ความร่วมมือ ระหว่าง สมาพันธ์เอสเอ็มอี​ไทย​จังหวัด​สกลนคร​ กับ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ในช่วง SME TALK วันนี้คุยกับ ช่วง SME TALK สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ มุลเมืองแสน ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสกลนคร

[4 สิงหาคม 2564] ติดตามข่าวสารการสัมภาษณ์จากสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี เวลา 14.20-14.30 น. ทุกวันพุธ

ดำเนินรายการโดย ปิยะพงษ์ เคนทวาย