มุมมองข่าว l X-59 เครื่องบินเจ็ทความเร็วเหนือเสียงของ NASA

มุมมองข่าว l X-59 เครื่องบินเจ็ทความเร็วเหนือเสียงของ NASA
-โมเดอร์นา เผยประสิทธิภาพวัคซีนสูง 93% นาน 4-6 เดือน หลังฉีดเข็ม 2
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[ 17 สิงหาคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี