มุมมองข่าว l Netflix จับมือ SpaceX ทำสารคดี Inspiration4 พร้อมปฎิบัติภารกิจไปพร้อม ๆ กัน

มุมมองข่าว l Netflix จับมือ SpaceX ทำสารคดี Inspiration4 พร้อมปฎิบัติภารกิจไปพร้อม ๆ กัน
-พร้อมไหม! บริษัทใหญ่ในอเมริกาสั่งชัด ต้องฉีดวัคซีนก่อนกลับเข้าออฟฟิศ!
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[ 24 สิงหาคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี