สุขทุกวัยด้วยภูมิปัญญาไทยสร้างสรรค์ I EP 13. รสชาติของสมุนไพร

อาหารถือเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก แต่ในเรื่องของรสชาติอาหารก็สำคัญไปน้อย เพราะรสชาตินั้นแฝงไปด้วยพลังงานที่ให้ทั้งประโยชน์และโทษที่ส่งผลต่อร่างกายของเรา โดยรสชาติของอาหารได้ 5 รส นั่นก็คือ รสหวาน รสเค็ม รสเปรี้ยว รสขม และรสเผ็ด รสหวาน ในขณะเดียวกันรสของสมุนไพร มีความแต่ต่างกันกับรสของอาหาร รสยาใช้เป็นเครื่องบ่งบอกถึงสารประกอบสำคัญและสรรพคุณของสมุนไพรได้ แพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์สามารถแบ่งรสยาเป็น 3 รสกว้างๆ คือ รสเย็น รสร้อน รสสุขุม นอกจากยารสประธานแล้ว สมุนไพรไทยก็ยังสามารถแบ่งเป็นรสย่อย ๆ ได้ออกเป็นอีก 9 รส ซึ่งแต่ละรสสามารถให้ประเมินสมุนไพรเพื่อใช้ในการบำบัดรักษาเช่นยารสฝาด มีสรรพคุณในทางสมานแผล แก้ท้องร่วง แก้บิด บำรุงธาตุ ยารสหวาน มีสรรพคุณทำให้ชุ่มชื่น บำรุงกำลัง แก้อ่อนเพลีย ยารสเมาเบื่อ มีสรรพคุณแก้ไข้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย เป็นต้น
.
ทุกวันอาทิตย์ 8.00 น. ทาง FM 89.5 MHz
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี