สุขทุกวัยด้วยภูมิปัญญาไทยสร้างสรรค์ I EP 14. เปลี่ยนสมุนไพรเป็นเครื่องปรุงรส

สุขทุกวัยด้วยภูมิปัญญาไทยสร้างสรรค์ I EP 14. เปลี่ยนสมุนไพรเป็นเครื่องปรุงรส

อาหารไทย มีลักษณะโดดเด่นทั้งภาพลักษณ์ และรสชาติ อีกทั้งยังพิเศษในเรื่องการผสมผสานทางคุณค่าอาหาร โดยมีพืชสมุนไพรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ประกอบด้วย พืชผัก เครื่องปรุง และเครื่องเทศ ซึ่งนอกจากใช้ในการแต่งกลิ่น รส และเพิ่มสีสันของอาหารแล้ว ยังมีสรรพคุณทางยาที่เกิดผลดีต่อสุขภาพอย่างสูงสุด ในการส่งเสริม ป้องกัน และการบำรุงรักษาร่างกาย สิ่งสำคัญอย่างยิ่งของผู้ประกอบอาหารหรือผู้บริโภค นอกจากกรรมวิถีปรุงที่สะอาด สดใหม่ และพิถีพิถันแล้ว นั่นคือ การเลือกใช้สมุนไพรที่นำมาปรุงอาหารนั้น ต้องสอดคล้องกับรสและสรรพคุณทางยา เพราะนอกจากจะอร่อยถูกปากแล้ว ยังเกิดผลดีต่อสุขภาพอีกด้วย

ทุกวันอาทิตย์ 8.00 น. ทาง FM 89.5 MHz
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี