มุมมองข่าว l สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง อาจทำให้เพนกวินจักรพรรดิถูกขึ้นบัญชีใกล้สูญพันธุ์

มุมมองข่าว l สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง อาจทำให้เพนกวินจักรพรรดิถูกขึ้นบัญชีใกล้สูญพันธุ์
-อาคารผู้โดยสารหลังใหญ่สุดของ ‘สนามบินทิเบต’ เปิดให้บริการแล้ว
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[ 7 กันยายน 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี